فویل آلومینیوم روکش‌دار

فویل آلومینیوم روکش‌دار به فویل‌های آلومینیوم اطلاق می‌گردد که روی آنها لایه‌ای معمولاً از جنس لاک وجود دارد. این لاک‌های پلیمری علاوه بر پوشش دادن اضافی بر روی فویل به کمک حرارت به دهانه ظروف می‌چسبند.

فویل آلومینیوم روکش دار