پاک کردن لاک با فویل

پاک کردن لاک ناخن با فویل آلومینیوم

بعضی مواقع لاک‌ها به سختی از روی ناخن پاک می‌شوند. برای رفع این مشکل، یک تکه پنبه را آغشته به استون رده و روی ناخن خود بگذارید. یک فویل آلومینیوم به ابعاد 10*10 برداشته و دور انگشت خود بپیچید، طوریکه کل ناخن را پوشش دهد. 5 دقیقه صبر کرده سپس فویل و پنبه را با یک حرکتی دورانی از روی ناخن خود بردارید.

پاک کردن لاک با فویل آلومینیوم