تابلو با فویل آلومینیوم

وسایل مورد نیاز

– فویل آلومینیوم در رنگ‌های مختلف

– پانچ به شکل دلخواه

– بوم نقاشی

– چسب

با استفاده از پانچ یا قیچی، فویل‌ها را مطابق شکل به اشکال دلخواه درمی‌آوریم. سپس به وسیله چسب روی بوم نقاشی می‌چسبانیم. با استفاده از این روش می‌توانید تابلوهای بسیار زیبا خلق کنید.

تابلو نقاشی با فویل آلومینیوم