ضایعات فویل آلومینیوم

سالانه میلیون‌ها تن انواع ضایعات آلومینیوم جمع‌آوری و به بخش ذوب کارخانه‌ها جهت بازیافت مجدد فرستاده می‌شوند. حجم ضایعات فویل‌ها به علت استفاده بسیار زیاد به مراتب بیشتر از دیگر ضایعات آلومینیومی می‌باشد. از این رو جمع‌آوری آنها کمک شایانی به حفظ محیط زیست خواهد کرد. در بازیافت مجدد، از فویل یا دیگر ضایعات آلومینیوم به عنوان یک ماده اولیه جهت تولید مجدد استفاده می‌شود. از این رو می توان این ضایعات را جایگزینی برای فلز آلومینیومی استخراجی از معادن دانست. مهمترین نتایج بازیافت انوانع ضایعات آلومینیوم به شرح ذیل می‌باشد.

صرفه‌جویی در انرژی و هزینه‌ها، کاهش گازهای گلخانه‌ای، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و کمک به کسب و کار از مهمترین نتایج بازیافت انواع ضایعات آلومینیوم می باشد.

بازیافت آلومینیوم از تولیداتی مثل: قوطی نوشابه، زینک چاپ، ضایعات ساختمانی، ضایعات صنعتی، فویل آلومینیومی و غیره انجام می‌شود. این ضایعات بازیافتی در صنایع هواپیماسازی،‌دوچرخه سازی و … استفاده می‌شود. همچنین در هر محصولی که به فلز سبک و فلز با هدایت حرارتی بالا نیاز دارد، استفاده می‌شود.

مزایای بازیافت آلومینیوم

– هزینه بازیافت آلومینیوم بسیار کمتر از تولید آلومینیوم جدید از بوکسیت آلومینیوم است.

– به دلیل عدم نیاز به تصفیه آلومینیوم، سود سوزآور سمی و خطرناک مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همچنین گاز فلویور خطرناک تولید نمی‌شود، در نتیجه میزان آلودگی کاهش پیدا می‌کند.

– نسبت مصرف انرژی بازیافت آلومینیوم به تولید آن 5 به 100 میباشد.

– در فرآیند بازیافت، فلز آلومینیوم تغییر خاصیت نمی‌دهد در نتیجه در کیفیت فلز تاثیر منفی ندارد.

ضایعات فویل آلومینیوم