فویل آلومینیوم رنگی

ورق آلومینیوم بیشترین کاربرد را در انواع بسته بندی‌ها دارد که این کاربرد حدود ۷۵ در صد تولید ورق آلومینیوم را بخود اختصاص داده است.این بسته بندی‌ها شامل بسته بندی مواد آرایشی، شیمیایی و موادغذایی و ….. می باشد.

از مشخصه های مهم این فویل ها خصوصیت انعطاف پذیری آنهاست که به آسانی خم شده و به دور اجسام پیچیده می شود.

فویل آلومینیومی رنگی در ابتدا باید خاصیت چاپ‌پذیری داشته باشد. فویل‌هایی که این خاصیت را دارند سطح‌شان عاری از هرگونه چربی و آلودگی می‌باشد.

فویل آلومینیوم رنگی