پاکت فویل آلومینیوم

بعد از تحقیقات و آزمایش های فراوان، استارفویل به تولید پاکت‌های فویل آلومینیوم و بسته بندی‌های انواع مختلف لمینت فویل پرداخته است. این ‍‍‍پاکت‌‌ها از جنس آلومینیوم مات مات و یا براق روشن است. ما اینها را با کیفیت عالی تولید می کنیم. ما

همچنین لمینت های فویل آلومینیومیدر طرح‌ها و رنگ‌های سفارشی ارائه می‌شوند.

پاکت فویل آلومینیوم بسته‌بندی