فویل آلومینیوم ظروف غذا

استارفویل در راستای سلامت جامعه و بهبود بهداشت بسته‌بندی موادغذایی، به تولید و عرضه ظروف یکبار مصرف آلومینیومی پرداخته است.
ظروف یکبار مصرف آلومینیومی استارفویل هیچ واکنشی با مواد غذایی ندارد و طعم غذا را حفظ می کند، این ظروف قابلیت استفاده در ماکروفرو ماکروویو را دارا می‌باشد. همچنین ظروف یکبار مصرف آلومینیومی استار فویل قابل بازیافت بوده و به طبیعت باز می‌گردد.

فویل آلومینیوم ظروف غذا با توجه به ظرف غذایی که قرار است با آن تولید شود، دستگاه پرس و قالب تولید ظرف غذای مربوطه در عرض و ضخامت متغیر می‌باشد. اما در تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی ضخامت 50 میکرون با عرض 240 میلیمتر به عنوان فویل مورد استفاده در تولید ظرف تک پرس آلومینیومی مرسوم می‌باشد.

ظرف یکبار مصرف آلومینیومی