جایگزین فویل آلومینیوم

به دلیل تنوع بالای فویل و مصارف گوناگون آن، شما هم حتماً از این محصول استفاده می کنید. همانطور که مادرانتان برای مصارف گوناگون از جمله بسته‌بندی غذا، گریل کردن و … استفاده می‌کردند. فویل آلومینیوم به دلیل مضراتی که در بخش مضرات آلومینیوم به آن اشاره شد، بهتر است کمتر در زندگی روزمره استفاده شود.

چه موادی را می‌توان جایگزین فویل آلومینیوم کرد؟

جایگزین فویل آلومینیوم

برای نگهداری مواد غذایی می‌توان از ظروف شیشه‌ای استفاده کرد.

جایگزین فویل آلومینیوم

برای پخت غذا می‌توان از ظروف سرامیکی، استیل، پیرکس و …. استفاده کرد.

جایگزین فویل آلومینیوم

برای گریل کردن موادغذایی می‌توان از سبدهای مخصوص گریل استفاده کرد.

جایگزین فویل آلومینیوم

برای بسته‌بندی غذا می‌توان از محافظ غذا، پاکت‌های کاغذی و …. استفاده کرد.